La política de clústers a Catalunya, un cas d’estudi a Harvard