El potencial competitiu de les pimes catalanes està al nivell d'Alemanya