Procés d'inversió i pacte de recompra per part dels socis