"El procés d'inversió és un intercanvi d'informació"