Obrint el mercat de les licitacions internacionals