La productivitat d'una empresa com a eina de competitivitat