L'Inversor respon: Maite Fibla i la inversió d’impacte