Les licitacions internacionals com a eina per a crear consorcis