ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Fer negoci amb l'Economia Circular

Idees d'experts   Ignasi Cubiñá

En què consisteix l'Economia Circular? Ignasi Cubiñá, director i cofundador d'EcoIntelligentGrowth, ens exposa les línies mestres d'aquest model econòmic alternatiu basat en el paradigma Cradle to Cradle, i assenyala experiències d'èxit i oportunitats de negoci que emanen de l'aplicació d'aquest nou disseny regeneratiu.

17/05/2013

Idees Força

L'actual model econòmic fa un ús poc eficaç dels recursos entesos com a capital natural.

En l'actualitat el model consisteix en extreure uns recursos, produir béns i serveis, i generar residus en tots els estadis del procés. És un model que tendeix al col·lapse.

El model lineal actual deriva en un problema de model econòmic poc saludable i sostenible.

Del repte actual que suposa l'increment de la classe mitjana a nivell mundial, i per tant dels consumidors a nivell global, i de l'increment del cost de les matèries primeres, se'n genera una oportunitat de negoci vinculada a un canvi del model productiu.

Existeixen una quinzena de grups 'oportunitats de negoci en l'àmbit de l'estalvi de recursos en matèria d'energia, aigua, terra i acer.

L'Economia Circular proposa repensar i redissenyar els productes i els components, i el seu packaging, amb materials més segurs i biodegradables.

Quan parlem d'electrodomèstics o telèfons mòbils, per exemple, el que cal és adoptar una cultura de retornar i renovar, perquè siguin desmontats i redissenyats.

L'Economia Circular també proposa qüestionar l'actual cultura de la propietat, amb un increment d'opcions com l'arrendament o el leasing.

L'ús d'energies renovables, a més, permet garantir la prosperitat a llarg termini.

Un nou model econòmic requereix de més connectivitat i col·laboració entre empreses i competidors.

L'Economia Circular es basa en 3 principis: la no generació de residus; l'ús d'energia de manera eficaç i potenciar energies abundants com la solar; celebrar la diversitat de productes i conèixer a fons el rol de l'usuari.

Perfil digital

Pàgines relacionades