ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Implicacions fiscals a l'hora d'invertir

Idees d'experts   Francisco Lavandera

A l'Esmorzar de Finançament del passat 18 de maig, Francisco Lavandera, soci del departament de Dret Fiscal de Garrigues, va explicar les implicacions legals i impositives que han de tenir en compte els business angels a l'hora d'invertir en empreses en fase inicial.

02/06/2016

Idees Força

 • La legislació catalana preveu incentius fiscals per a inversors privats en start ups: deducció en quota del 30% per a inversions en petites empreses de recent constitució, i deducció en quota del 20% per a inversions en societats cotitzades al MAB
 • Pel que fa a l’Estat espanyol, els inversors privats es poden aplicar una deducció en quota del 20% per a inversions en petites empreses de recent constitució. Aquests incentius no són compatibles amb els autonòmics. També existeix una exempció de les plusvàlues per reinversió en empreses dels mateixos criteris
 • Avantatges de la inversió a través d’una societat:
  • Deducció de despeses financeres (amb limitacions)
  • Deducció d’altres despeses
  • Exempció dels dividends i de les plusvàlues de cartera amb una participació mínima del 5% o un cost de 20 milions d’euros i una tinença mínima d’1 any
  • Moviment de fons entre companyies participades sense tributació
  • Accés a l’exempció en l’impost sobre el patrimoni
  • Compensació entre ingressos i despeses en un entorn de consolidació fiscal
 • Les entitats de capital risc ofereixen avantatges respecte a una societat holding per participacions inferiors al 5%
 • La captació de fons a través de préstecs podrien se fiscalment més eficients que l’entrada en capital
 • Si l’entrada d’un inversor es fa amb beneficis, l’ampliació de capital amb prima d’emissió permet diferir impostos davant d’una venda de participacions

Perfil digital