ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La guia per importar productes sanitaris durant el període d'alerta del coronavirus

Articles i altres publicacions

Davant la necessitat d'augmentar el nombre de màscares i material sanitari, empreses i centres hospitalaris poden importar aquesta tipologia de productes d'altres països o fabricar-los. Repassa els requeriments de certificació i homologació que han de seguir.

30/03/2020
Importació de productes sanitaris durant el període d'alerta

L’increment del nombre de casos de Covid-19 ha obligat a intensificar l’ús de mascaretes i d’altres equips de protecció individual (EPIS), com són bates, guants o ulleres, fins al punt de fer-ne perillar les existències. Aquesta demanda tan elevada obre la porta a la importació de material provinent d’altres països per part d’empreses i centres hospitalaris.

L’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització d’ACCIÓ ha elaborat un document que té en compte els passos que les entitats que necessitin disposar de material que es trobi en altres mercats han de seguir (document .PDF). En aquest sentit, aquesta guia contempla tres casuístiques diferents:

  • Empreses que vulguin adquirir els productes per donar-los a hospitals
  • Empreses que vulguin proveir de productes sanitaris als seus treballadors
  • Hospitals o entitats públiques del sector salut

Cal tenir en compte que, degut a la crisis d’aprovisionament sanitari actual, els procediments es poden veure modificats. Es recomana deixar-se assessorar durant tot el procés per un transitari i/o despatx de duanes de confiança, que acompanyi en tot el procés d’importació.

Requeriments d’homologació i certificació del material necessari per combatre la Covid-19

Davant la situació actual, amb el material sanitari que escasseja, hi ha nombroses empreses que estan reorientant o adaptant la seva capacitat productiva per fabricar materials, sobretot d'ús sanitari. En aquest sentit, aquestes empreses han de tenir en compte que per fabricar productes sanitaris a Espanya és necessari tenir una llicència prèvia i disposar del marcatge CE.

En aquest document, pots consultar els principals requeriments d’homologació i certificació per comercialitzar material sanitari com són les mascaretes, els respiradors o les bates (document .PDF).

El llistat d'operadors logístics

Per tal de gestionar eficientment l’alta demanda de productes sanitaris creada arrel de la situació d’emergència, ACCIÓ posa a la teva disposició un llistat d’operadors logístics (document .PDF) especialitzats en l’operativa de transport internacional i despatx duaner.

Per altra banda, les empreses i centres sanitaris tenen a la seva disposició el Marketplace Covid-19, on empreses i entitats ofereixen solucions tecnològiques i sanitàries per fer front a la crisi actual. De la mateixa manera i per seguir donant servei, ACCIÓ ha transformat la seva forma de treballar i ha obert el canal ACCIÓ Virtual Desk, amb l’objectiu de reforçar l’atenció i l’assessorament de forma telemàtica.

FAQS Importació de mascaretes

Serveis relacionats

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Cap obstacle podrà aturar el teu negoci internacional