ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Informe Anual 2011: Nous lideratges en un món postcrisi. Oportunitats globals i noves àrees de negoci

Informes d'estratègia empresarial

La present edició de l'Informe Anual de Prospectiva Internacional 2011 explora els nous escenaris postcrisi i anticipa i identifica quines són les noves oportunitats empresarials que apareixen en aquest entorn ple d'incerteses, però on clarament es consoliden canvis profunds d'ampli abast en la distribució del potencial innovador, tecnològic, comercial, econòmic i geopolític.

02/11/2011
Informe Anual de Prospectiva Internacional 2011

Informe Anual de Prospectiva Internacional 2011

Les perspectives de recuperació amb graus importants d’asimetria combinada amb l’existència de riscos encara significatius de fragilitats, conformen noves realitats i donen lloc a noves pautes que cal tenir en compte acuradament a l’hora de plantejar les estratègies en l’àmbit de les empreses i del país per tal de trobar el millor posicionament dins d’aquests nous marcs.

El primer capítol analitza els nous escenaris globals: les asimetries en la recuperació, la dinàmica d’eventuals reaparicions de desequilibris globals i les seves implicacions, les alternatives per assolir un creixement més equilibrat, els principals riscos que cal tenir en compte, des de sobreescalfaments en algunes economies emergents fins al llast dels problemes de les finances públiques i dels sistemes financers d’economies avançades.

El segon capítol examina alguns dels principals canvis que modulen el comerç internacional i la configuració global de la producció, així com les oportunitats que ofereixen per al teixit productiu de Catalunya. Des de la segona meitat de 2009, es van normalitzant els indicadors, superant temptacions proteccionistes i mostrant el potencial de la internacionalització com a driver per fonamentar amb més solidesa la recuperació.

En el tercer capítol s’analitzen les forces de canvi que apunten cap a un nou paradigma tecnoeconòmic, on la convergència NBIC (nano-bio-infocogno) constituirà una de les principals fonts d’innovació dels propers anys, i l’impacte que tindrà a nivell econòmic i empresarial. El paper de la innovació serà clau no només pel que fa al desenvolupament de noves tecnologies, sinó també en l’aparició de nous processos i en l’adaptació a la nova realitat. Aquesta nova realitat econòmica i social mundial està conduint a noves tendències en la innovació que esdevindrà més global, amb la formació de nous ecosistemes innovadors, que estan canviant el mapa mundial de la innovació i la tecnologia.

Finalment, el quart capítol analitza els principals reptes globals relacionats amb els canvis demogràfics i socioeconòmics, el canvi climàtic, el model energètic i l’escassetat de recursos bàsics com l’aigua i els aliments. Aquests reptes incentiven i propulsen les innovacions que creen les bases de noves àrees i oportunitats de negoci d’àmplia demanda i creixement potencial en l'àmbit internacional al voltant de l’ús eficient dels recursos en l’agricultura i la indústria, la sostenibilitat urbana, el transport i les energies netes, la nova ciència i les tecnologies de la producció i transformació dels aliments o les noves formes de seguiment i tractament en la salut, entre d’altres.

És al voltant d’aquestes noves àrees d’activitat que es conformarà un dels principals focus de regeneració del teixit productiu industrial i de serveis en les economies avançades, que prendran com a referència el mercat global. Per tant, la connexió amb les noves realitats globals es configura com un dels ingredients cabdals per al canvi d’incentius cap a un nou model de creixement amb noves vies de generació de riquesa i ocupació.