L’inversor respon: Rubén Bonet i Artur Bardera i la inversió en startups en fases incials