Economia circular: pilar estratègic de la UE. Finançament i licitacions