El sector dels residus a Itàlia: un model d’innovació i lideratge europeu