Transició a les Smart Cities i la transformació digital