Un hub important a Europa i una important línia de finançament europeu