ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

El capital risc europeu i les seves perspectives de futur

Idees d'experts   Òscar Farrés, Fons Europeu d’Inversions

Quins prejudicis ha superat el capital risc europeu? Quin serà l’impacte que tindrà la crisi de la COVID-19? I en les inversions? Ens ho explica Óscar Farrés, del Fons Europeu d’Inversions, en un dels Esmorzar de finançament d’ACCIÓ.

25/05/2020

Óscar Farrés, Head of Unit VC – Digital Economy del Fons Europeu d’Inversions (FEI) va ser el protagonista del darrer Esmorzar de finançament d’ACCIÓ. Tot i que bona part de la missió del FEI és recolzar el desenvolupament de les pimes, aquesta institució és també el principal inversor en fons de capital risc del continent: en 20 anys ha invertit en més de 730 fons de venture capital (VC) i en més de 8.000 empreses a través d’aquests fons.

Tot plegat li aporta, a Farrés, una visió global única per analitzar el present i futur del VC a Europa: trenca alguns dels prejudicis que ha generat el capital risc europeu durant els darrers anys i analitza l’impacte que està tenint i tindrà la crisi del coronavirus.

Trencant prejudicis

“El capital risc europeu ha estat penalitzat per uns prejudicis que són erronis perquè l’evolució de l’ecosistema ha estat molt rellevant”, assegura Farrés, qui trenca amb tres estereotips concrets que el mercat té de l’ecosistema europeu:

Prejudici 1: No hi ha suficients oportunitats d’inversió: Ho desmenteix i posa d’exemple casos com els unicorns Spotify, Rovio, Shazam, King o Asos. “Europa es capaç de generar líders de categoria global que no tenen por d’internacionalitzar-se. Aquests casos han generat capital a partir de les seves vendes amb professionals molt preparats que saben molt bé com crear startups d’èxit”, diu.

Tot i que el continent europeu queda encara lluny dels Estats Units o Àsia pel que fa a la generació d’unicorns, Farrés destaca el creixement de les operacions de capital risc durant els últims anys i la capacitat de les startups europees de generar valor i retorns importants pels inversors.

Prejudici 2: No hi ha suficient capital disponible per a recolzar startups de fort creixement. La inversió dels fons de capital risc a startups europees s’ha doblat durant els 5 darrers anys fins als 34.300 M$ el 2019. El 40% d’aquestes inversions prové de fons americans o asiàtics i concentrat en grans rondes de creixement.

De fet, és en aquestes rondes de més de 100 milions d’euros on el FEI hi té un paper destacat per tal que les startups europees tinguin el recolzament de fons europeus. “És molt necessari que fons dels EUA o la Xina es fixin en l’ecosistema europeu, però hem de construir una xarxa d’inversors locals que pugui participar i beneficiar-se d’aquestes rondes i de la creació de valor”, explica.

Prejudici 3: La rendibilitat del VC europeu està per darrera dels EUA. Tot i que tradicionalment la rendibilitat dels fons de capital risc dels EUA anava per davant, durant els últims anys el retorn de la inversió i l’eficiència s’ha anivellat en les operacions europees. Per Farrés, un dels grans canvis dels últims 15 anys és en la gestió de les carteres. “Els equips de capital risc europeus han fet una política activa de recolzament de les empreses que destaquen més i això els hi ha permès fer un salt en la rendibilitat dels fons”.

Per altra banda, la idiosincràsia europea provoca que l’accés al capital risc sigui molt heterogeni i que molts gestors tinguin accés a bones oportunitats. “A mercats més evolucionats i homogenis, com els Estats Units, per obtenir retorn has d’invertir ens els 4 o 5 gestors top i és molt difícil accedir-hi”, apunta Òscar Farrés.

L’impacte de la COVID-19

Amb tot, l’impacte de la crisi de la COVID-19 ha canviat bona part del panorama del VC durant els últims dos mesos. El FEI va llançar una enquesta a la seva cartera de fons i en va treure les següents conclusions:

  • Impacte negatiu a curt termini. Alguns sectors digitals, sobretot en el turisme i la mobilitat han tingut caigudes de la facturació del 80% i del 90%. “Una situació dramàtica que necessita accions immediates per part d’emprenedors i inversors”, reconeix Farrés
  • Incertesa. Els gestors dels fons estan preocupats per la situació d’incertesa en termes de fundraising, capacitat de venda d’empreses o d’execució d’inversions. En bona part, provocada per la demora en la presa de decisions
  • L’efecte en les empreses en cartera. La capacitat de vendre empreses i els processos de sortida estan a la nevera. “Mentre la situació sigui incerta hem d’esperar una activitat de M&A més baixa durant els propers mesos”, diu

Raons per l’esperança. Malgrat la complicada situació actual, la visió dels gestors de capital risc en aquesta enquesta també deixava espai a l’optimisme:

  • Digitalització. La crisi de la COVID-19 ha accelerat la transició digital, un fet que allargarà el bon moment de les startups tecnològiques europees. La transformació digital serà un element decisiu de competitivitat. En aquest sentit, hi ha empreses de comerç electrònic o gaming, entre d’altres, que n’han sortit molt beneficiades
  • Oportunitats intactes. No hi ha hagut afectació en la qualitat i quantitat de les oportunitats d’inversió. Tot i que la capacitat d’execució ha disminuït i les operacions seran més lentes, els emprenedors continuen sortint al mercat a buscar finançament
  • Invertir en moments de crisi. Amb la situació actual, les startups amb bones perspectives tindran unes valoracions més baixes. Tot plegat ajudarà a consolidar l’ecosistema i aprofitar la recuperació econòmica per vendre companyies. “Invertir en empreses en moments de crisi pot aportar un valor addicional. Tenint en compte el cicle de maduració d’aquests tipus de companyies, la venda es produirà segurament en un entorn de recuperació econòmica”, reconeix