ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Avantatges fiscals per als models de negoci basats en la transferència tecnològica

Presentacions i altres materials

El Patent Box és una mesura fiscal que permet reduir la tributació dels ingressos lligats a la transferència d'un coneixement generat per una empresa.

06/07/2016
Avantatges fiscals per als models de negoci basats en la transferència tecnològica

Aquesta mesura que aplica a patents, know-how empresarial i models d’explotació com franquícies, permet maximitzar els beneficis empresarials. D’una banda, perquè l'aplicació de l'incentiu (fins al 60% dels ingressos generats per la cessió de know-how industrial o comercial a una tercera entitat) és transparent fiscalment, fins i tot, si la transferència s’aplica entre empreses vinculades. D’altra banda, perquè posa en valor la transferència tecnològica com a estratègia de negoci complementaria a la comercialització directa d’un producte o servei.

Aquests materials et permetran aprofundir en l’incentiu fiscal a la transferència de tecnologia conegut com a Patent Box. A les presentacions trobaràs quines són les expectatives en relació a la propera reforma fiscal i coneixeràs les eines disponibles a través de l’EEN i els programes d’ACCIÓ per facilitar els processos de transferència de tecnologia.

Presentacions

Noelia Escobar, gerent Grupo SCA
Rosario Echeverría, directora de l'assessoria jurídica Clarke, Modet & CO

Eugenia Guerrero, departament d'R+D empresarial d’ACCIÓ

Serveis relacionats