ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Com conèixer la rendibilitat de l'empresa

Presentacions i altres materials

El material presenta els principals aspectes que ens permetran saber el valor real dels nostres productes i activitats. Facilita informació pràctica dels passos a seguir per calcular el costos i marges. Inclou també recomanacions sobre el càlcul de preus de comercialització.

07/04/2009
Com conèixer la rendibilitat de l'empresa

Com conèixer la rendibilitat de l'empresa

El material explica les tècniques de càlcul de costos a partir d'unes preguntes inicials i essencials a respondre: Quin és el punt on no tenim pèrdues ni guanys? Com conèixer on l’empresa hi guanya i on no? Quin marge deixa cada article o activitat?

Entre les recomanacions per determinar el preu destaquen: tenir clara l’estructura de costos de la operació, esbrinar els preus que ofereix la competència, pensar en quins guanys tindrà el nostre client si ens compra, posar més l’accent en el valor pel client que en el cost.