ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

El web 2.0 dins l'estratègia de màrqueting digital

Presentacions i altres materials

El web 2.0 té un paper rellevant dins l'estratègia de màrketing digital de l'empresa. El material reflexiona sobre què és el web 2.0, les accions que s'hi podem realitzar en diferents mitjans (blocs, xarxes socials,...) i les eines per mesurar i monitoritzar el seu impacte.

El web 2.0 dins l'estratègia de màrqueting digital

El web 2.0 dins l'estratègia de màrqueting digital

Per tenir èxit a Internet és important marcar uns objectius clars i ben definits, una estratègia per aconseguir-los i disposar d’eines que ens ajudin a fer un seguiment. Un pla digital recull diverses accions: promoció en la pròpia web de l'empresa, posicionament web, marketplace internacional o web 2.0.

Un web 2.0 és un web social, amb la que es genera una relació directe amb el potencial client i un alt grau de fidelització. Una campanya de màrqueting 2.0 a internet requereix uns objectius clars, delimitats per una bona estratègia i uns instruments que ens permetin obtenir dades del funcionament de tot plegat.

El web 2.0 planteja a l’empresa una internet per a la participació i la interacció amb tots els seus agents. Aquests agents, es converteixen amb usuaris que generen contingut, i aquests poden ser positius/col·laboratius per l’empresa o a l’inversa. En aquest sentit, les empreses poden facilitar la participació i la interacció per a que aquest contingut sigui positiu.

Al final amb les accions de Màrqueting Interactiu cerquen el màxim de conversió a clients.

Pàgines relacionades