ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Finançament per a pimes i autònoms

Presentacions i altres materials

Diverses són les eines i entitats al servei de les empreses per abordar el seu finançament.

Aquesta sessió ha comptat amb la presentació dels programes i les estratègies de diferents organismes:

  • Instituto de Crédito Oficial (ICO)
  • IFEM (Instruments financers per a empreses innovadores)
  • Avalis
  • Institut Català de Finances (ICF)

22/06/2011
Finançament per a pimes i autònoms

L'ICO té dues línies d'actuació: de mediació (internacionalització, liquiditat, habitatge, etc.) i de finançament directe. L'estratègia de l'ICO és la de donar una resposta anticíclica a la crisi financera. El finançament concedit per aquest organisme alleugereix l'evolució del crèdit, en la que el volum de crèdit de les entitats financeres baixa mentre que el d'aquest augmenta. Així mateix, aquesta entitat es proposa un canvi en el model productiu, reassignant recursos financers a d'altres activitats (internacionalització, innovació, etc.) i corregint l'excessiva concentració en el crèdit immobiliari.

L'IFEM és l'entitat que gestiona els fons JEREMIE, provinents de la FEDER (Unió Europea) i de la Generalitat de Catalunya, per al finançament de les microempreses i les pimes. Aquest organisme concedeix microcrèdits i garanties, i també toca el capital risc. Teresa Torres ha destacat la importància de l'efecte multiplicador de tots aquests instruments, especialment les garanties. Josep Alberti, fundador de Grera, cas d'èxit de l'IFEM, ha exposat el seu model de negoci i l'ajuda que ha rebut per arribar a desenvolupar-lo.

Facilitar l'accés al crèdit a les pimes, a les microempreses i als autònoms, és l'objectiu d'AVALIS, societat de garantia recíproca (SGR) -funciona com una mutualitat, l'empresa ha de ser-ne soci-, sense ànim de lucre i que depèn de l'ICF. El seu principal producte és l'aval financer, eina que facilita la concessió de crèdit als empresaris per part de les entitats financeres. AVALIS té convenis de col.laboració amb les entitats financeres així com amb PIMEC i d'altres organismes, per a l'extensió i aplicació d'aquestes eines. "L'aval financer és una alternativa molt interessant i convenient per a aquestes empreses", comenta en Joaquim Silvestre, doncs els facilita l'accés al crèdit perquè a les operacions que hi intervé AVALIS els bancs i les caixes no han d'assumir cap risc. "Demanem les nostres garanties, però som més agosarats que les entitats financeres", reitera.

Canalitzar finançament a les empreses per facilitar la reactivació de l'economia catalana a través de diferents organismes i empreses és la missió de l'ICF, que depèn de la Generalitat de Catalunya. En col.laboració i complementació amb entitats financeres, l'ICO i altres entitats (ACC1Ó, PIMEC, CECOT, cambres comerç, Barcelona Activa, etc.).

El mercat objectiu de l'ICF són les pimes, principalment aquelles que promouen projectes estratègics a nivell empresarial (internacionlització, innovació, millora de la gestió, etc.). A partir d'ara disposen d'un nou portal financer que pretén promoure la col.laboració amb les entitats i facilitar l'accés al crèdit. "El finançament dels projectes es fa amb les condicions de mercat, però som una entitat que no ha de tenir beneficis sinó impulsar el crèdit, i això ens diferencia de les entitats financeres", comenta la Lourdes Ridamenya.

Serveis relacionats

Esmorzars de finançament

Descobreix cada mes les últimes tendències en finançament alternatiu