Programa LIFE, ajuts europeus per a projectes ambientals i desenvolupament rural