ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Reconeixement i valoració dels requeriments de l’entorn legal amb incidència sobre la dimensió de l’empresa

Presentacions i altres materials

Aquest estudi, el segon dels Papers de l’Observatori per la Indústria, analitza si el marc legal vigent és un obstacle per al creixement de la dimensió de les empreses.

02/05/2018
Reconeixement i valoració dels requeriments de l’entorn legal amb incidència sobre la dimensió de l’empresa

Els Papers de l’Observatori per la Indústria recullen l’anàlisi, propostes i recomanacions en els seus diferents àmbits fruit del Pacte Nacional d’Indústria. La segona entrega, Reconeixement i valoració dels requeriments de l’entorn legal amb incidència sobre la dimensió de l’empresa (document .PDF) (Modest Guinjoan et al, 2018), analitza l’entorn legal existent i la seva influència en els processos de creixement de les empreses.

Es tracta d’una temàtica recurrent atesa la reduïda dimensió mitjana de l’empresa a Catalunya i Espanya; una problemàtica que dificulta la seva competitivitat en una economia cada cop més global i on l’escala és una variable crítica. D’aquesta manera, s’assenyala sovint el marc regulador com un dels factors que expliquen aquesta realitat. I és aquí on aquest estudi pretén aprofundir per aclarir la influència real de la legislació en les dificultats per créixer de les empreses.

Segons dades de l’INE (gener 2017), a Catalunya hi ha 619.490 empreses. Un 82 % es dediquen als serveis, un 12% a la construcció i un 6% a la indústria. De la reduïda dimensió de la seva majoria en dóna fe el fet que el 57 % ni tan sols té assalariats. Seguint la classificació tradicional, observem que un 87,4 % té menys de 10 treballadors, un 9,7 % en té entre 10 i 49, el 2,1 % entre 50 i 199 i només un 0,9 % té més de 200 treballadors.

En aquest context, l’estudi presenta les afectacions de la legislació en l’àmbit fiscal, el laboral, per a la Seguretat Social dels administradors i en l’àmbit mercantil. De tot plegat, les conclusions que en sorgeixen és que la incidència del marc legal sobre les decisions de creixement empresarial no semblen significatives amb dues excepcions, de les quals tampoc es pot precisar el seu abast real.

Aquestes excepcions són els sis milions d’euros que marquen el llindar per ser considerada una gran empresa per part de la hisenda pública; així com la normativa que fixa en 50 treballadors com a límit per disposar de comitè d’empresa i de cinc delegats sindicals. Tot i així, l’estudi apunta que això no significa que el marc legal sigui neutral i, per aquest motiu, també exposa diverses propostes per fer-lo més favorable al creixement empresarial.

Llegeix l’estudi complet Reconeixement i valoració dels requeriments de l’entorn legal amb incidència sobre la dimensió de l’empresa (document .PDF).

Serveis relacionats