Reconeixement i valoració dels requeriments de l’entorn legal amb incidència sobre la dimensió de l’empresa