ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Tecnologies emergents

Articles i altres publicacions

Defineix les TIC, la biotecnologia i la nanotecnologia com tecnologies d'interès general bàsiques per afrontar molts dels principals reptes de la societat en el futur. Moltes de les aplicacions tecnològiques més viables i amb un major impacte en la societat del 2020, beneficiaran els països emergents.

Tecnologies emergents

Tecnologies emergents

Els reptes de futur d’aquestes tecnologies d’interès general van lligats a disminuir problemes com la pobresa o la fam (millorar l’accés als aliments amb cultius modificats genèticament), millorar la salut de les persones (ajudant, per exemple, a curar malalties com el Parkinson i l’Alzheimer), a millorar el medi ambient i pal·liar l’escassetat d’energia i recursos naturals (reduir l’ús del combustible, controlar la pol·lució, acabar amb la sequera, etc.), etc.

Per això creu que les futures aplicacions de les TIC, la biotecnologia i la nanotecnologia (tecnologies interrelacionades entre elles) poden redefinir la societat i afectar l’economia sencera, principalment accelerant el desenvolupament de les economies emergents.

Perfila les principals aplicacions tecnològiques de la propera dècada. Ho fa a través d’una matriu que combina la viabilitat tècnica i la viabilitat d’implementació de 56 aplicacions tecnològiques que s’hauran enllestit per al 2020. En destaca 16 per la seva difusió mundial i interès social en 12 dels àmbits de més rellevància per a la societat (aigua, aliments, població, energia, salut, educació, etc.).

Els vehicles híbrids de gasolina i electricitat, els bioassaigs mèdics ràpids i la comunicació sense fil són les aplicacions tecnològiques de les quals s’espera una viabilitat més gran el 2020. També destaca els conreus modificats genèticament, els filtres i catalitzadors per purificar i descontaminar l’aigua, etc.

Descarrega't el material