• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICF Credit Circulant

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2020

A qui s'adreça

Empreses

Préstecs per finançar despeses i necessitats corrents de l’empresa i/o entitat. Estudis de mercat, d’innovació o d’altre tipus; accions de promoció comercial, comunicació i assistència a fires; despeses de personal i formació; o pel finançament habitual de circulant (vendes, estocs i tresoreria en general).

Es valoraran especialment projectes que millorin la posició competitiva de l’empresa, i que impulsin el creixement i la contractació laboral. Inclou la possibilitat de cofinançar amb una altre entitat financera, amb iguals condicions i garanties.

Condicions financeres

Import: mínim de 250.000€ i màxim de 10.000.000€.

Tipus d’interès: fix referenciat a l’Euríbor, més un diferencial a determinar segons el projecte.

Termini: entre 1 i 5 anys, i fins a 1 any de carència inclòs.

Comissions: a determinar segons projecte i termini.

Garanties: a determinar segons el projecte.

Per alguns casos, el finançament podrà comptar amb l'aval d'Avalis de Catalunya

Tramitació:

Directament a l'Institut Català de Finances (www.icf.cat)

Més informació

ICF Institut Català de Finances
Telèfon. 933 428 422

consultes@icf.cat