ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Acreditació d’assessors 2019 - 2022 en el marc dels programes d’ACCIÓ

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/05/2022

A qui s'adreça

Empreses

Beneficiaris


Professionals preparats que coneguin els diferents mercats i sectors econòmics i que ajudin a les empreses a impulsar-se en una Catalunya innovadora i competitiva internacionalment, ben posicionada per fer front als reptes que té al davant i preparada per atendre les oportunitats.


Condicions de col·laboració

Els assessors donen suport en la implementació dels programes d’ACCIÓ que ho requereixin, en els àmbits i àrees per a les quals s’han acreditat, en funció de la metodologia i les bases establertes en cada programa degudament publicades per ACCIÓ.

L’empresa podrà seleccionar l’assessor que desitgi del llistat d’assessors acreditats per ACCIÓ, el qual estarà disponible a la pàgina web: http://comunitats.accio.gencat.cat/web/directori/cercador. L’empresa tindrà accés a l’adreça LinkedIn de tots els assessors, d’on podrà obtenir més informació professional de cada perfil.

La relació contractual s’establirà únicament entre l'empresa i l’assessor que aquesta triï, sense que existeix cap tipus de vinculació contractual entre ACCIÓ i l’empresa i/o l’assessor.

Estar acreditat per ACCIÓ no garanteix la participació de l’assessor acreditat en un programa concret, ni la selecció per part de les empreses participants en els programes d’ACCIÓ.

El seguiment de la participació i col·laboració de l’assessor es fa de forma descentralitzada des de cada programa d’ACCIÓ.

 • Els drets dels assessors acreditats són:
  Ús del segell com Assessor acreditat, d’acord amb el manual d’ús del segell facilitat pels responsables del programa.
  Visibilitat a través de la web d’ACCIÓ i d’altres instruments de comunicació, d’acord amb els criteris establerts per ACCIÓ.
  Participar com a col·laboradors dels diferents programes d’ACCIÓ, si s’escau, d’acord amb els criteris d’ACCIÓ.
 • Les obligacions dels assessors acreditats són:
  Utilització i difusió del segell com Assessor acreditat, en tots els canals de comunicació i difusió, sempre i quan facin referència als programes i serveis d’ACCIÓ, i fent-ne un bon ús, segons el manual d’ús del segell facilitat pels responsables del programa.

 • A fi de mantenir l’acreditació obtinguda en convocatòries anteriors a la present i gaudir dels drets i obligacions descrites amb anterioritat, els assessors han de:
  Inscriure’s i assistir obligatòriament a mínim una sessió formativa anual que ACCIÓ convoqui d’alguna de les àrees d’expertesa per les quals està acreditat.
  En cas d’estar acreditat en base a convocatòries anteriors, s’ha d’adaptar el perfil a les condicions, descrites al llarg de la present resolució de conformitat amb la disposició transitòria única.

Àrees d'expertesa

(Modificades al DOGC núm. 8338 del 10/02/2021)

a) Estratègia
b) Internacionalització
c) Màrqueting, vendes i canals digitals
d) Operacions i organització
e) Finances i control de gestió
f) Corporate Venturing
g) Gestió de la Innovació
h) Conceptualització i disseny de productes
i) Economia circular
j) Tecnologia
k) Projectes Europeus - Horizon 2020
l) Compra pública innovadora
m) Fiscalitat en R+D+i
n) Propietat industrial
o) Ecommerce per a la Internacionalització

Més Informació

 

Referència legal RESOLUCIÓ EMC/1909/2019, de 8 de juliol. (DOGC núm. 7916 publicat el 12/07/2019 )

Departament d'Empresa i Coneixement

ACCIÓ - Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

Consultes: acreditacio.accio@gencat.cat