ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICF - Avalis (per a pimes i autònoms)

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Préstec amb garantia d'Avalis de Catalunya per a les pimes catalanes i autònoms que realitzin inversions o per a necessitats de circulant. Avalis serà l’interlocutor tant per a les gestions com en cas de formalització.

Condicions financeres

Import: entre 25.000€ i 250.000€.

Termini:

   Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs.

   Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos.

Tipus d'interès:

   EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,45% per imports inferiors a 100.000€.

   EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,10% per imports superiors a 100.000€.

Per part d'ICF, EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de l'1,50% (liquidacions mensuals); per part d'Avalis, Comissió de Risc Anual Anticipada d'enre l'1,60% i l'1,95%.

Comissions: sense comissió d'obertura ni d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat.

Garanties: Aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

Tramitació

Més informació

Contacte
Telèfon. 933 428 422
consultes@icf.cat