ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICF - Avalis Verd

Entitat ICF - Institut Català de Finances

Préstec amb garantia de Avalis de Catalunya per a les pimes catalanes que realitzin projectes d'eficiència energètica, d'autoconsum d'energia fotovoltaica o renovable, de reciclatge o de tractament de residus, així com altres iniciatives respectuoses amb el medi ambient.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Préstec amb garantia de Avalis de Catalunya per a les pimes catalanes que realitzin projectes d'eficiència energètica, d'autoconsum d'energia fotovoltaica o renovable, de reciclatge o de tractament de residus, així com altres iniciatives respectuoses amb el medi ambient.

Avalis serà l’interlocutor tant per a les gestions com en cas de formalització.

Condicions financeres

Import: entre 25.000€ i 500.000€.

Termini: fins a 10 anys amb fins a 2 anys de carència.

Tipus d'interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial mínim de l’1,95%.

Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim de l’1,40% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada del 0,55% per a inversions productives i de creixement empresarial; i de l’1,40% per a la resta.

Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi. Per cancel·lació anticipada: del 0,25% per entitat.

Garanties: aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

ICF Avalis Verd - Nous Vehicles

Préstec amb garantia de Avalis de Catalunya per a les pimes catalanes que canviïn les seves flotes per a vehicles de baixes emissions (inclou motos i ciclomotors).

Import: entre 25.000 € i 500.000 €.

Termini: fins a 10 anys amb fins a 2 anys de carència.

Tipus d'interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial mínim del 1,95%.

Per part d'ICF, Euríbor a 12 mesos més un diferencial màxim del 1,40% (liquidacions mensuals). Per part de Avalis, comissió de risc anual anticipada del 0,55% per a inversions productives i de creixement empresarial; i del 1,40% per a la resta.

Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat.

Garanties: Aval de Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

Tramitació

Més informació

Contacte

Telèfon: 933 428 422

consultes@icf.cat