ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ENISA Emprenedors

Entitat ENISA - Empresa Nacional de Innovación, SA

Dirigida a donar suport a les primeres fases de vida de pimes promogudes per emprenedors, sense límit d'edat.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Dotar dels recursos financers necessaris a les pimes (i startups) de recent constitució creades per emprenedors, sense límit d'edat, per a abordar les inversions que precisa el projecte empresarial en la seva fase inicial.

Beneficiaris

Emprenedors que vulguin crear empreses amb un clar avantatge competitiu.

Condicions financeres

Import del préstec entre 25.000 i 300.000 euros.

Interès en dos trams:

  • Primer tram: euríbor + 3,75%.
  • Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l'empresa, amb un límit màxim entre el 3% i el 6%.

Comissió d'obertura: 0,5%.

Termini màxim: 7 anys.

Carència del principal: màxim 5 anys.

Més informació

Guia per a la sol·licitud del prèstec (document .PDF)

Contacte

Telèfon: 915 708 200