ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a l'edició d'obres literàries singulars i sobre moviments i autors literaris

Entitat Departament de Cultura / Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 27/03/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a l’edició d’obres literàries singulars especialment rellevants en llengua catalana o occitana i a l’edició d’obres sobre moviments i autors literaris.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

  • Obres literàries escrites originalment en llengua catalana o occitana d'autors o autores especialment rellevants en el context de la tradició literària, escrites en qualsevol gènere literari (novel·la, poesia, dietaris, epistolaris, assaig literari, etc.).
  • Obres de no-ficció sobre moviments, obres, autors o autores, i també sobre crítica literària, de literatura catalana o occitana, escrites en qualsevol llengua.

Beneficiaris

Empreses editorials privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb seu social en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.

Quantia

L'import de la subvenció no pot ser superior al 70% del cost total del projecte.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és de 190.000,00 euros.

Termini

Termini de sol·licitud: del 10 al 27 de març a les 14h de 2023.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria DOGC núm. 8871 Data 09.03.2023

Contacte

Telèfon: 934 677 294

noemimartinez@gencat.cat