ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats de videojocs

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/09/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte d'aquestes ajudes és subvencionar projectes d'internacionalització d'empreses i entitats de l'àmbit del videojoc, i d'empreses que contribueixin a la presència de productes o serveis digitals interactius culturals a l'exterior.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions:

  • Les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre que tinguin com a objecte social o com a activitat principal la producció, l'edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs.
  • Les empreses dedicades a la creació de productes o serveis digitals interactius relacionats amb la cultura.

Quantia

La subvenció cobreix com a màxim el 55% del cost total del projecte, fins a un màxim de 10.000,00 euros, sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que inclou aquesta convocatòria és de 120.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds és del 5 al 14 de setembre de 2023, tots dos inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8993 Data 04.09.2023

Contacte

Telèfon: 93 116 99 19

internacional.icec@gencat.cat