ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats de videojocs

Entitat Departament de Cultura / Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 15/07/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre que tinguin com a objecte social o com a activitat principal la producció, l'edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs.

Quantia

La subvenció cobreix com a màxim el 60% del cost total del projecte, fins a un màxim de 5.000,00 euros, sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.

Més informació

Referència legal DOGC Núm 8443 Data 25-06-2021

Contacte

Telèfon: 935 529 158

nmelich@gencat.cat