ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - CDTI - Programa Tecnològic d'Automoció Sostenible (PTAS)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 02/09/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Suport a projectes estratègics d'I+D en cooperació, liderats per empreses, en tecnologies d'aplicació en l'àmbit de l'automoció, a fi de:

  • Contribuir al desenvolupament de tecnologies rellevants d'aplicació en l'àmbit de l'automoció.
  • Possibilitar una ràpida recuperació del sector basada en l'enfortiment de les capacitats innovadores.
  • Abordar els reptes de la mobilitat sostenible, zero emissions, i vehicle connectat i autònom, tant a l'entorn de la fabricació com en el de les diferents infraestructures associades.
  • En el context de la COVID-19, avançar més ràpidament cap a models sostenibles i interconnectats de transport que permetin una millor gestió del trànsit.

Beneficiaris

Agrupacions d'empreses constituïdes entre 3 i 8 empreses, almenys dues d'elles autònomes. L'agrupació ha d'estar liderada per una empresa gran o mitjana i comptar, almenys, amb una PIME entre els socis.

Pressupost de la convocatòria

40.000.000 euros.

Característiques de l'ajuda

  • Subvenció fins als límits d'intensitat màxims: 65% Gran Empresa, 75% Mitjana Empresa i 80% Petita empresa.
  • La quantia individualitzada de les ajudes es determinarà en funció del cost finançable real del projecte, de les característiques del beneficiari i de les disponibilitats pressupostàries.
  • Per a cada projecte i beneficiari, el límit d'intensitat d'ajuda vindrà dau pel pes de cada tipus d'activitat (recerca industrial o desenvolupament experimental) i per la intensitat màxima que correspongui en cada cas.
  • No hi ha exigència de mínim en Recerca Industrial ni subcontractació a OPIS.

Més Informació

Referència legal Resolució del 08/07/2021 de la Presidència del CDTI

Contacte

PTAutoS@cdti.es