ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions per entitats locals

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 20/09/2021  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme va presentar el passat 19 d’abril de 2021 l'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions. L'Estratègia estableix les bases d'un nou model turístic per transformar les destinacions d'acord a criteris sostenibles alineats amb els Objectius de l'Agenda 2030. L’objectiu del programa és impulsar la transformació de les destinacions turístiques espanyoles cap a la sostenibilitat.

L'Estratègia posa l'èmfasi en l'actuació sobre el destí i té en compte les seves especials necessitats i característiques; es dirigeix al conjunt de l'ecosistema turístic específic del destí, incloent a les institucions públiques autonòmiques i locals que operen sobre ell, però també a entitats socials i sector empresarial.

Aquest s’emmarca dins de la cinquena política del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", que es materialitza, pel que respecta al sector turístic, a través del Component 14: Pla de Modernització i Competitivitat del Sector Turístic.

Beneficiaris

 • Municipi.
 • Província.
 • Illa en els arxipèlags balear i canari.
 • Comarques o altres entitats que agrupin diversos Municipis, instituïdes per les Comunitats Autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i els corresponents Estatuts d'Autonomia.
 • Àrees Metropolitanes.
 • Mancomunitats de Municipis.
 • Altres: (associacions de municipis, consorcis turístics, grups d'acció local, entre altres).

Pressupost

En els pròxims tres anys, el pla de modernització i competitivitat del sector turístic de la Secretaria d'Estat de Turisme reserva una partida de 1.858 milions d'euros per a les convocatòries extraordinàries de Plans de Sostenibilitat.

Per aquest 2021 es destinaran 660 milions d’euros entre totes les comunitats autònomes.

L'Estratègia estableix una tipologia de destins als quals corresponen uns llindars mínims d'inversió per pla:

 • Gran Destí Urbà (Madrid i Barcelona): 10 milions d'euros.
 • Sol i Platja molt internacionalitzat: 5 milions d'euros.
 • Destí Urbà/ Ciutat amb identitat turística/ Sóc i platja mixt o residencial: 2 milions d'euros.
 • Rural costaner/ Espais naturals terrestres/ Destins rurals amb identitat turística: 1 milió d'euros.

Més informació

Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions (document .PDF)

Accés al tràmit

Contacte

Planes.Sostenibilidad@mincotur.es