ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 15/11/2021  

A qui s'adreça

Empreses

L’Agència de Residus de Catalunya ha publicat una convocatòria amb fons Next Generation EU per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals.  

L’objectiu d’aquesta subvenció és el foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions de residus municipals, des d’una perspectiva de l’economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent. 

Beneficiaris

  • Ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre altres) que fomentin la recollida selectiva i/o l’autocompostatge.
  • Comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals, és a dir, les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, gremis, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) de Catalunya que duguin a terme activitats industrials, comercials o de serveis, que generin residus assimilables a municipals no perillosos, a partir d'ara “productors de residus municipals i assimilables”.

Pressupost

22.098.095,28 €

Més informació

Correcció d'errades

Referència legal DOGC Núm. 8469 Data 30-07-2021

Contacte

Tel. 933 046 700