ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Programa PREE 5000 Subvencions per a la rehabilitació energètica d’edificis a municipis de menys de 5000 habitants

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2023

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) llança les bases reguladores mitjançant el Reial decret que executa el Programa de rehabilitació energètica per edificis existents a municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000). 

Els municipis de repte demogràfic són aquells municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants. A efectes informatius, l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) publicarà el llistat dels municipis on podran dur-se a terme les inversions subvencionables.

Aquests ajuts, finançats amb fons Next Generation EU, s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol i en concret en el seu Component 2 Implementació de l’Agenda Urbana Espanyola: Pla de rehabilitació de l’habitatge i regeneració urbana, Inversió 4 Programa de regeneració i repte demogràfic. 

Beneficiaris

Les CCAA seran les beneficiàries directes dels ajuts, que publicaran les corresponents convocatòries en els propers mesos. 

Poden optar als ajuts els següents subjectes que tinguin residència fiscal a Espanya: 

  • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús; 
  • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús d’habitatge; 
  • Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis; 
  • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis que acreditin la seva condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat i que els atorgui la facultat expressa per dur a terme reformes objecte d’actuació d’incloure al Programa; 
  • Les empreses de serveis energètics (ESEs) o proveïdors de serveis energètics; 
  • Les entitats locals; 
  • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia; 
  • Les administracions públiques i organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents de les AAPP. 

Pressupost

Pressupost total: 50M € 

Pressupost per Catalunya: 5.782.500€  

Més informació

Referència legal BOE Núm. 185 del 04-08-2021

Contacte

consultas.prtr@idae.es

913 146 673