ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Fons europeus Next Generation EU - Activa Financiación_Ajuts a projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació en l'àmbit de la Indústria Connectada 4.0

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 17/05/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) ha obert la convocatòria dels ajuts a projectes que promoguin la transformació digital de les empreses i la millora de la seva sostenibilitat ambiental com a conseqüència de la seva digitalització.

En particular, aquesta actuació té com a objectiu donar suport a la incorporació de coneixements, tecnologies i innovacions destinades a la digitalització dels processos i a la creació de productes i serveis tecnològicament avançats i de més valor afegit a les empreses industrials.

Les sol·licituds es presentaran a una de les següents línies d'actuació:

 1. Activa-Pimes: Projectes realitzats per petites i mitjanes empreses que s’adaptin almenys a una de les prioritats temàtiques i a algun dels projectes subvencionables que es mencionen a continuació.
 2. Activa-Grans implementacions: Projectes realitzats per qualsevol tipus d’empresa que s’adaptin almenys a una de les prioritats temàtiques i a algun dels projectes subvencionables que es mencionen a continuació.

Prioritats temàtiques:

 1. Plataformes d’interconnexió de la cadena de valor de l’empresa.
 2. Solucions pel tractament avançat de dades.
 3. Solucions d'intel·ligència artificial.
 4. Projectes de simulació industrial.
 5. Disseny i fabricació additiva (simulació 3D, R+D+i, nous processos d’impressió 3D, nous materials i tintes, etc.)
 6. Projectes de realitat augmentada, realitat virtual i visió artificial.
 7. Robòtica col·laborativa i cognitiva.
 8. Sensòrica.

Tipus de projectes subvencionables:

 1. Projectes de recerca industrial.
 2. Projectes de desenvolupament experimental.
 3. Projectes d’innovació en matèria d’organització.
 4. Projectes d’innovació en matèria de processos.
 5. Projectes de validació preliminar.

Alhora, les despeses finançables per a Activa-Pimes estarien constituïdes per:

 1. Aparells i equips de producció.
 2. Infraestructura de maquinari.
 3. Despeses de col·laboracions externes exclusivament derivades del projecte, així com altres despeses ocasionades per la prestació de serveis TIC, consultoria per al disseny o redisseny de processos, i l'adquisició de patents.
 4. Despeses d'amortització de l'instrumental i els equips indispensables per al desenvolupament del projecte.
 5. Despeses de lloguer de l’equipament que sigui indispensable per a la realització de proves de concepte i desenvolupaments inicials.

En canvi, per a Activa-Grans implementacions, les despeses finançables seran les següents:

 1. Costos de personal.
 2. Costos d’instrumental i material inventariable.
 3. Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents. S’inclouran les despeses de col·laboració externa exclusivament derivats del projecte, així com altres despeses ocasionades per la prestació de serveis TIC, consultoria per al disseny o redisseny de productes, i l'adquisició de patents.

En ambdós casos queden excloses les despeses relacionades amb l’ús de combustibles fòssils i totes aquelles despeses que impedeixin el compliment del principi de “no causar un perjudici significatiu” al medi ambient.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaris els següents:

 1. Les societats que no formin part del sector públic i que portin desenvolupant una activitat industrial durant un període d'almenys 3 anys abans de la convocatòria.
 2. En el cas de sol·licituds presentades a la línia Activa-Pimes, només podran acollir-se societats mercantils que compleixin amb la definició de pime que es detalla a continuació:

S’entendrà per PIME qualsevol empresa amb menys de 250 treballadors i amb un volum de negoci anual que no excedeixi els 50 milions d’euros o amb un balanç general anual que no excedeixi els 43 milions d’euros.

Quantia

Els ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria podran tenir la forma de préstec, subvenció o una combinació de les dues modalitats.

El pressupost total màxim de la convocatòria és de 140.000.000 €, dels quals 100.000.000 € seran en forma de préstec i 40.000.000 € en forma de subvenció. El finançament total a concedir serà com a màxim del 80% del pressupost finançable.

L’import màxim de l’ajut en forma de subvenció serà del 50% en el cas de les petites empreses, del 20% en el cas de les mitjanes i del 5% per a les grans empreses.

En el cas dels préstecs reemborsables per a la línia Activa-Pimes s’estableix un període d’amortització de 5 anys amb dos de carència mentre que per a la línia Activa-Grans implementacions el període d’amortització és de 10 anys amb 3 de carència. En ambdós casos el tipus d’interès es fixa en el 0%.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 25 d’abril del 2022 i finalitzarà el dia 17 de maig del 2022

Més informació

Bases Reguladores (document .PDF)

Ordre de modificació de les bases reguladores (document .PDF)

Convocatòria (document .PDF)

Accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 88 del 13-04-2022

Contacte

Telèfon: 913 494 640

financia_industria@mincotur.es