ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions per a projectes de recerca en el sector pesquer i d’aqüicultura

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 17/09/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Són subvencionables els projectes de les àrees temàtiques, accions prioritàries i línies subvencionables recollides a l’Annex 1 de les Bases reguladores.

Les àrees temàtiques són les següents:

 • Àrea Temàtica 1. Recursos marins vius.
 • Àrea Temàtica 2. Tecnologies pesqueres.
 • Àrea Temàtica 3. Aqüicultura.
 • Àrea Temàtica 4. Tecnologia de la transformació.
 • Àrea Temàtica 5. Tecnologia de la comercialització i equilibri de la cadena de comercialització.
 • Àrea Temàtica 6. Aspectes transversals.

Beneficiaris

 • Les corporacions de dret públic i les entitats associatives, d’àmbit nacional, que exclusiva o parcialment representin al sector extractiu, al de l’aqüicultura, al transformador o comercialitzador-distribuïdor dels productes pesquers i de l’aqüicultura.
 • Els organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat.
 • Les universitats públiques.
 • Les entitats públiques instrumentals del sector públic autonòmic que desenvolupin activitats d’R+D+I.
 • Els centres tecnològics i centres de suport a la recerca tecnològica d’àmbit estatal.

Pressupost

Pressupost total: 9M €.

2021: 1M €.

2022: 4M €.

2023: 4M €.

El pressupost per a cada projecte oscil·larà entre els 250.000 i 750.000 €. En alguns casos el pressupost màxim podria ampliar-se a 1,5M €.

Termini

Del 17/08/2021 al 17/09/2021.

Accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 196 del 17-08-2021

Contacte

Telèfon: 913 475 368

informac@mapa.es