ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització en el marc del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia"

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/09/2021  

A qui s'adreça

Empreses

El Govern convoca tres línies d'ajudes per a modernitzar el sector comercial per 104 milions d'euros. Les noves línies estan incloses en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'objectiu de la present convocatòria és la modernització, a través de la transformació digital i sostenible, dels canals de distribució, mercats municipals, àrees comercials, mercats de venda no sedentària i canals curts de comercialització, que escometin entitats locals.

Els ajuts tenen com a objectiu finançar el desenvolupament de plans i projectes duts a terme per entitats locals de contingut tecnològic, innovador i de sostenibilitat, així com la millora d’equipaments, dirigits al sector comercial que es trobi en la seva demarcació.

Beneficiaris

Podran acollir-se a les ajudes establertes en aquesta convocatòria les següents entitats locals:

  • Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments.
  • Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars.
  • Les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i els corresponents Estatuts d'Autonomia.
  • Les mancomunitats de municipis, sempre que els municipis de població superior a 100.000 habitants no representin més del seixanta per cent del total de la població de la mancomunitat.

Quantia

La present convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 66.446.861,52 euros.

L’import de finançament a concedir serà d’un mínim del 60% i un màxim del 100% sobre el pressupost del projecte, podent ser cofinançat fins a un 40%.

Termini

Del 14/09 al 30/09.

Sol·licitud

A través de la Seu Electrònica del Ministeri.

Nota de premsa

Més informació

Tramitació d'urgència (document .PDF)

Referència legal BOE Núm. 219 del 13-09-2021

Contacte

Telèfon: 913 494 640