ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques en el marc del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia"

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 04/10/2021  

A qui s'adreça

Empreses

El Govern convoca tres línies d'ajudes per a modernitzar el sector comercial per 104 milions d'euros. Les noves línies estan incloses en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

La present convocatòria estableix subvencions per a entitats locals destinades a portar a terme actuacions que tinguin per objectiu reduir l’impacte econòmic negatiu generat per la crisi sanitària de la Covid19 en els establiments comercials localitzats en zones turístiques i en els negocis vinculats amb l’arribada de visitants.

L’objectiu és atorgar ajuts per desenvolupar plans i programes dirigits a la introducció de millores en les zones comercials de zones turístiques, incloses actuacions en el marc de noves tecnologies, l’aplicació de solucions tecnològiques per a millorar l’eficiència energètica, processos eficients des del punt de vist ecològic i reciclat i reutilització de residus, la formació del personal, una firma digital integrada adaptada als visitants estrangers, i l’adaptació dels espais públics per a millorar l’accessibilitat i la mobilitat.

Beneficiaris

Podran acollir-se a les ajudes establertes en aquesta convocatòria les següents entitats locals:

  • Els municipis que tinguin una població superior a 20.000 habitants, conforme a les dades del Reial decret en vigor pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal vigent en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars quan el projecte estigui destinat a poblacions d'entre 5.000 i 20.000 habitants.
  • Exclusivament en aquelles Comunitats Autònomes uniprovincials (i que manquin de diputació, Consells i/o Capítols), els ajuntaments amb poblacions de més de 5.000 habitants podran presentar projectes directament.
  • Els municipis que si bé comptant amb una població inferior a 5.000 habitants, superin aquesta xifra tenint en compte la seva població flotant, entenent aquesta població com aquella que viatja d'un lloc a un altre, trobant-se en aquest municipi en un moment determinat, independentment del temps que es porti vivint en aquest, no sent aquest la seva residència habitual.

Quantia

La present convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 32.173.333 euros.

L’import de finançament a concedir serà d’un mínim del 60% i un màxim del 100% sobre el pressupost del projecte, podent ser cofinançat fins a un 40%.

Termini

Del 14/09 al 04/10.

Sol·licitud

A través de la Seu Electrònica del Ministeri.

Nota de premsa

Més informació

Bases reguladores (document .PDF)

Tramitació d'urgència (document .PDF)

Referència legal BOE Núm. 219 del 13-09-2021

Contacte

Telèfon: 913 494 640