ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals en el marc del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia"

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 06/10/2021  

A qui s'adreça

Empreses

El Govern convoca tres línies d'ajudes per a modernitzar el sector comercial per 104 milions d'euros. Les noves línies estan incloses en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'objectiu de la present convocatòria és donar suport a la implementació, modernització i foment de l'activitat comercial en zones rurals, millorant la competitivitat, sostenibilitat i diversificació de l'economia rural.

Beneficiaris

Podran acollir-se a les ajudes establertes en aquesta convocatòria les següents entitats locals:

  • Els municipis, amb poblacions de fins a 5.000 habitants conforme a les dades del Reial decret pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal vigent en el moment de la sol·licitud o col·lectivitats d'aquests.
  • Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars sempre que la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació o projecte no superi els 5.000 habitants.
  • Les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, en els quals la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació o projecte no superi els 5.000 habitants, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i els corresponents Estatuts d'Autonomia.

Quantia

La present convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 4.823.000 euros.

L’import de finançament a concedir serà d’un mínim del 60% i un màxim del 100% sobre el pressupost del projecte, podent ser cofinançat fins a un 40%.

Termini

Del 14/09 al 06/10.

Sol·licitud

A través de la Seu Electrònica del Ministeri.

Nota de premsa

Més informació

Tramitació d'urgència (document .PDF)

Referència legal BOE Núm. 219 del 13-09-2021

Contacte

Telèfon: 913 494 640