ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Programa Moves II d'ajuts a Projectes singulars en mobilitat elèctrica

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització25/11/2021

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), a través de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE), llença la convocatòria del Programa MOVES Projectes Singulars II d’incentius a projectes singulars en mobilitat elèctrica.

Són elegibles per aquest nou programa els projectes relacionats amb la utilització del vehicle elèctric i de pila de combustible que contribueixin a la reducció del consum d’energia final i, com a conseqüència, a la menor dependència energètica del petroli i la disminució d’emissions de CO2.

S’atorgaran ajuts als projectes que presentin un grau significatiu d’innovació en alguna de les següents àrees:  

  • Mobilitat elèctrica i aplicacions TIC;  
  • Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics innovadora, recàrrega d’hidrogen per vehicles i integració amb altres xarxes intel·ligents;  
  • Aplicacions de nous desenvolupaments de bateries i emmagatzematge elèctric per mobilitat;  
  • Projectes de desenvolupament o innovació de nous processos o prototips de models o components de vehicles elèctrics.  

Beneficiaris

  • Tota mena d’empresa amb personalitat jurídica pròpia;  
  • Universitat i centres privats de recerca i desenvolupament amb personalitat jurídica pròpia;  
  • Consorcis i agrupacions empresarials amb i sense personalitat jurídica pròpia;  
  • El sector públic institucional.

Quantia

La present convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 100 M€.

S’estableix un límit màxim d’ajut pels projectes de 15M € per projecte i beneficiari i una inversió mínima per projecte de 100.000 €. 

Termini

Del 25/09 al 25/11.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores

Referència legal BOE Núm. 229 del 24-09-2021