ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Programa Moves II d'ajuts a Projectes singulars en mobilitat elèctrica

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 24/11/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), a través de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE), llença la segona convocatòria del Programa MOVES Projectes Singulars II d’incentius a projectes singulars en mobilitat elèctrica.

Són elegibles per aquest nou programa els projectes relacionats amb la utilització del vehicle elèctric i de pila de combustible que contribueixin a la reducció del consum d’energia final i, com a conseqüència, a la menor dependència energètica del petroli i la disminució d’emissions de CO2.

Actuacions subvencionables

S’atorgaran ajuts als projectes que presentin un grau significatiu d’innovació, seguint els criteris establerts a l'Annex I de les Bases Reguladores, en alguna de les següents àrees:

 • Mobilitat elèctrica i aplicacions TIC.
 • Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics innovadora i integració amb altres xarxes intel·ligents (excepte les actuacions d’implantació d’hidrogeneres per a vehicles de pila de combustible).
 • Aplicacions de nous desenvolupaments de bateries i emmagatzematge elèctric per mobilitat.
 • Projectes de desenvolupament o innovació de nous processos o prototips de models o components de vehicles elèctrics.

Despeses subvencionables

Es consideraran costos subvencionables els següents conceptes:

 • L’elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions.
 • Els costos de direcció facultativa.
 • Les despeses d’execució de l’obra civil (sempre que no superi el 20% de la inversió elegible del projecte).
 • Els equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries.
 • Les despeses de transport.
 • Els costos d’assistència tècnica.
 • Les despeses de gestió de la sol·licitud i de justificació dels ajuts.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaries en el marc d'aquesta convocatòria:

 • Totes les tipologies d’empresa amb personalitat jurídica pròpia (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa).
 • Universitat i centres privats de recerca i desenvolupament amb personalitat jurídica pròpia.
 • Consorcis i agrupacions empresarials amb i sense personalitat jurídica pròpia.
 • El sector públic institucional i les entitats de dret privat vinculades i dependents de les Administracions i les Universitats públiques.

Quantia

El pressupost total destinat a la present convocatòria és de 264.000.000 d’euros.

S’estableix un límit màxim d’ajut pels projectes de 15M € per projecte i beneficiari i una inversió mínima per projecte de 100.000 €.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a les 9:00 hores del dia 3 d’octubre de 2022 i finalitzarà a les 14:00 hores del dia 24 de novembre de 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 230 del 24-09-2022