ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts per a la digitalització d'operadors de gestió de drets de propietat intel·lectual, any 2021

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 21/10/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Les ajudes per a la digitalització d'operadors de gestió de drets de propietat intel·lectual tenen per objecte impulsar la seva transformació digital.

Es tracta d'una línia d'ajudes inclosa en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que permetrà incrementar l'eficàcia i eficiència dels operadors i entitats de gestió que intervenen en la gestió dels drets de propietat intel·lectual en els processos de documentació, recaptació i repartiment en el mercat digital.

Beneficiaris

  • Les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual legalment constituïdes que compleixin amb els requisits recollits en els articles 147 i 148 del TRLPI i comptin amb la preceptiva autorització resolta amb caràcter ferm.
  • Les entitats de gestió legalment constituïdes que no tinguin establiment en territori espanyol i compleixin amb els requisits recollits en l'article 151 del TRLPI i hagin comunicat al Ministeri de Cultura i Esport l'inici de les seves activitats a Espanya.
  • Els operadors de gestió independent legalment constituïts que compleixin amb els requisits recollits en l'article 153 del TRLPI i hagin comunicat al Ministeri de Cultura i Esport l'inici de les seves activitats a Espanya.

Quantia

L'import màxim imputable a la convocatòria serà de 10.000.000 €.

Més informació i accés al tràmit

Noticia del Ministeri

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal BOE Núm. 233 del 29-09-2021