ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions per donar suport a centres de rescat depositaris d’espècimens vius decomissats que contribueixin a la conservació de les espècies amenaçades de fauna i flora silvestres pel seu comerç il·legal incloses en el Conveni CITES

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 25/11/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Des de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) posen en marxa una sèrie de convocatòries d'ajudes que tenen per finalitat donar suport a projectes transformadors, basats en la ciència i en les solucions que proporciona la naturalesa per a impulsar la recuperació verda.

Aquestes ajudes contribueixen a la consecució dels objectius del PRTR ("Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021"), en el marc del component 4, inversió 2 i objectiu 69.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris:

  1. Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.
  2. Organismes públics de recerca de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.
  3. Universitats públiques i els seus Instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.
  4. Col·legis professionals.
  5. Administracions públiques.
  6. Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).
  7. Altres persones jurídiques, públiques o privades.
  8. Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Quantia

Pressupost total: 4 milions d'euros.

Import per projecte: Fins a 200.000 €.

Més informació

Accés al tràmit

Guia de presentació de projectes (document .PDF)

Referència legal BOE Núm. 232 del 28-09-2021