ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Concessió directa d'ajudes de l'any 2021 a «Projectes de Col·laboració Internacional».

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 28/10/2021  

A qui s'adreça

Empreses

El procediment de concessió d'ajudes a «Projectes de Col·laboració Internacional» dins del Programa Estatal per a Afrontar les Prioritats del nostre Entorn, té per objecte finançar a les entitats espanyoles que hagin concorregut amb èxit a convocatòries europees o internacionals competitives, objecte d'acords de programes de recerca i innovació bilaterals o multilaterals.

Dins del Programa Estatal per a Afrontar les Prioritats del nostre Entorn es persegueix potenciar la presència d'Espanya en la I+D+I internacional, en particular el seu protagonisme en l'Espai Europeu de Recerca, facilitant la col·laboració amb socis estrangers. Els projectes de col·laboració internacional es consideren un dels vectors estratègics per a contribuir a l'excel·lència i màxima competitivitat dels agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i d'Innovació.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries de les ajudes a projectes de la modalitat A, descrita en l'article 2 de la resolució, les entitats que desenvolupin els projectes de recerca seleccionats en les següents convocatòries competitives internacionals, en les quals l'Agència Estatal de Recerca és l'entitat competent per al cofinançament dels socis espanyols.

Quantia

La quantia màxima destinada a finançar les ajudes serà de 14.719.412,24 euros.

Les ajudes estaran cofinançades parcial o totalment pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s'estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per a donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19, i regulat pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Termini

Del 19/10/2021 al 28/10/2021.

Més informació i accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 245 del 13 d'octubre 2021