ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts de suport a Agrupacions Empresarials Innovadores

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 26/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) ha aprovat la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajuts a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquests ajuts tenen per objectiu afavorir l’enfortiment de les AEI i s’emmarquen en la inversió 3 del component 13, que fa referència a l’impuls a la PIME.

Actuacions subvencionables

Les tipologies de projectes susceptibles de rebre aquests ajuts són:

 • Actuacions de suport al funcionament de les Agrupacions Empresarials Innovadores (Línia 1): Podran aplicar a aquesta línia les AEI incipients, és a dir, aquelles que s’hagin constituït recentment, que estiguin en procés de consolidació i que tinguin una antiguitat màxima de 4 anys. En el marc d’aquesta línia seran subvencionables els costos de personal tècnic, de personal administratiu, les col·laboracions externes, els costos de lloguer, manteniment o reparació d’equipament, instrumental i material fungible, així com els costos de viatge i allotjament.
 • Estudis de viabilitat tècnica (Línia 2): Els estudis que es presentin a aquesta línia estaran enfocats a la definició de projectes destinats a ser presentats a futures convocatòries de la Línia 3 (Projectes de Tecnologies Digitals) o del programa marc d’investigació i innovació de la UE per al període 2021-2027 “Horitzó Europa”. En el marc d’aquesta línia seran subvencionables els costos de personal tècnic, les col·laboracions externes i els costos de viatge i allotjament.
 • Projectes de Tecnologies Digitals (Línia 3): Els projectes que es presentin a aquesta línia hauran d’incorporar coneixements i/o tecnologies que promoguin la transformació digital de les seves empreses en el marc de les següents categories: 
  • Activitats d’investigació industrial
  • Activitats de desenvolupament experimental
  • Innovació en matèria d’organització
  • Innovació en matèria de processos

En el marc d’aquesta última línia seran subvencionables els costos de personal tècnic, les col·laboracions externes i els costos de viatge i allotjament.

Beneficiaris 

Podran ser beneficiàries dels ajuts les Agrupacions Empresarials Innovadores inscrites al Registre regulat per l'Ordre IET/1444/2014, de 30 de juliol, i membres de les mateixes.

Quantia

El pressupost assignat a la present convocatòria d'ajuts ascendeix a 49.600.000 d'euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 29 de juny i finalitzarà el 26 de juliol de 2022. 

Bases reguladores

Ordre de modificació de les bases reguladores

Accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 154 del 28-06-2022

Contacte

aei@mincotur.es