ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajudes de suport al sector pesquer per a fomentar la recuperació i modernitzar el model productiu

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 11/11/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Aquestes ajudes s'emmarquen en el Component 3 (Transformació Ambiental i Digital del Sistema Agroalimentari i Pesquer) del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia Espanyola, corresponent amb la Inversió 9 (Pla d'impuls a la sostenibilitat, recerca, innovació i digitalització del sector pesquer (IV): Digitalització dels mitjans per a la vigilància de la flota pesquera), sent l'objectiu d'aquest component millorar la sostenibilitat, la competitivitat i la resiliència dels sectors agroalimentari i
pesquer des del punt de vista econòmic, mediambiental i social. Dins d'aquest component, aquest reial decret recull les subvencions referents a la primera de les dues línies d'acció del C3. I9, relativa a la «digitalització del sector pesquer i aqüícola espanyol».

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les ajudes:

  • Les associacions del sector extractiu, aqüícola, comercialitzador i transformador, així com organitzacions de productors, sempre que aquestes associacions i organitzacions posin els projectes finançats a la disposició de tots els seus associats. (art. 2.c) de les bases reguladores).
  • Les petites i mitjanes empreses («PIME») dedicades a la producció, transformació o comercialització de productes de la pesca i de l'aqüicultura quan compleixin amb els requisits previstos en el Reglament (UE) núm. 1388/2014 de la Comissió de 16 de desembre de 2014, i en particular els recollits en l'article 3 g) del reial decret. (art. 2.d) de les bases reguladores).

Quantia

La quantia de l'ajuda serà:

  • Per als sol·licitants de l'article 2 c), de fins al 100% del cost subvencionable del projecte, sempre que el mateix tingui un pressupost mínim de 100.000 euros i màxim de 300.000 euros.
  • Per als sol·licitants de l'article 2 d), de fins al 50% del cost subvencionable del projecte, sempre que el mateix tingui un pressupost mínim de 100.000 euros i màxim de 300.000 euros

El pressupost conjunt per aquesta línia i la línia "ajudes per a armadors de vaixells d'eslora total igual o superior a 12 metres per a l'adquisició per primera vegada i instal·lació de Sistemes de Seguiment Electrònic Remot (REM)" és de 3.800.000 euros.

Més informació

Noticia

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 257 del 27-10-2021

Contacte

Telèfon: 913 476 466