ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a armadors de vaixells d'eslora total igual o superior a 12 metres per a l'adquisició per primera vegada i instal·lació de Sistemes de Seguiment Electrònic Remot (REM)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 10/01/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) obra una nova convocatòria dels Ajuts a armadors de vaixells d'eslora total igual o superior a 12 metres per a l'adquisició per primera vegada i instal·lació de Sistemes de Seguiment Electrònic Remot (REM).

En el marc d’aquests ajuts serà subvencionable únicament el cost de l’adquisició i la instal·lació dels equips nous del sistema de Seguiment Electrònic Remot. En cap cas seran subvencionables impostos, taxes ni recàrrecs. Els equips que conformin el Sistema de Seguiment Remot (REM) hauran de complir els requisits tècnics assenyalats a l’Annex I del Reial Decret 854/2021, de 5 d’octubre.

Aquests ajuts s'emmarquen en la inversió 9 del Component 3 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) que fa referència a la “Transformació Ambiental i Digital del Sistema Agroalimentari i Pesquer”.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les ajudes els armadors de vaixells pesquers d'eslora total igual o superior a 12 metres, tenint preferència per a les ajudes els d'eslora total igual o superior a 24 metres, de la llista tercera del Registre de Vaixells i Empreses Navilieres que estiguin donats d'alta en el Registre General de la Flota Pesquera i en possessió de la llicència de pesca en vigor.

Quantia

La quantia de l'ajuda serà de fins al 100% del cost de l'adquisició i la instal·lació dels equips nous del sistema de Seguiment Electrònic Remot, amb un límit de 15.000 euros per vaixell.

El pressupost total destinat a aquesta línia d’ajuts és de 293.110,49€.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 19 de desembre del 2022 i finalitzarà el dia 10 de gener del 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 302 del 17-12-2022

Contacte

Telèfon: 913 476 466

inspecpm@mapa.es