ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Concessió directa d'ajuts als projectes espanyols que hagin obtingut el Segell d'Excel·lència en les convocatòries de l'Accelerador del Consell Europeu d'Innovació

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 22/11/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació ha aprovat el procediment de concessió directa d'ajuts de l’any 2022 per al finançament de projectes de recerca i desenvolupament que hagin obtingut un Segell d'Excel·lència a les següents convocatòries de l'instrument "Accelerador" del Consell Europeu d'Innovació ("EIC Accelerator 2022"):

  • Primera convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 23 de març del 2022.
  • Segona convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 15 de juny del 2022.

La resolució s'emmarca dins de la Inversió 5 denominada "Transferència de coneixement" del Component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i contribuirà al compliment dels objectius associats a aquesta, d'acord amb la normativa reguladora del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Pla de Recuperació.

Despeses subvencionables

Es podran finançar les despeses següents:

  • Costos de l'equipament.
  • Instrumental i material.
  • Costos de personal.
  • Costos de col·laboracions tècniques externes.
  • Altres costos com: costos dels viatges, costos d'adquisició d’actius immaterials, costos de sol·licitud de drets de propietat industrial i intel·lectual, costos de publicació i difusió de resultats, i la despesa derivada de l'informe d'auditor.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris dels ajuts les PIMES, vàlidament constituïdes i amb domicili fiscal en territori espanyol, que hagin obtingut el Segell d'Excel·lència a les convocatòries anteriors.

Quantia

El pressupost màxim d’aquesta convocatòria és de 30.000.000 euros.

Es concedirà el 70 % del pressupost finançable sempre que l'import màxim de l'ajut no excedeixi els 2,5 milions d’euros per beneficiari i per projecte.

Així mateix, la data d’inici del projecte no podrà ser anterior a l'1 de juny de 2022 i la seva data límit de finalització serà el 31 de desembre de 2024, incloent-hi possibles pròrrogues.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 9 de novembre del 2022 i finalitza el 22 de novembre del 2022 a les 12:00 hores.

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE núm. 268 del 08-11-2022

Contacte

info@cdti.es